walty logo

 

המומחים של Walty מסכמים את שנת 2019 בענף המשכנתאות

איך שוברים שיא בענף המשכנתאות?! המתכון פשוט – סביבת ריבית נמוכה, הצפה של זוכי מחיר למשתכן ומשכנתאות בשיעור מימון גבוה.
זה מה שקרה בשנת 2019 ואכן השיא נשבר – לפי נתוני בנק ישראל, בשנת 2019 היקף המשכנתאות עמד על 67.6 מיליארד שקל, מדובר על גדילה של 2.9 מיליארד שקל לעומת השיא הקודם שהתרחש בשנת 2015.
איך שוברים שיא בענף המשכנתאות?! המתכון פשוט – סביבת ריבית נמוכה, הצפה של זוכי מחיר למשתכן ומשכנתאות בשיעור מימון גבוה.
זה מה שקרה בשנת 2019 ואכן השיא נשבר – לפי נתוני בנק ישראל, בשנת 2019 היקף המשכנתאות עמד על 67.6 מיליארד שקל, מדובר על גדילה של 2.9 מיליארד שקל לעומת השיא הקודם שהתרחש בשנת 2015 (ועמד על 64.7 מיליארד). המומחים של Walty עושים סיכום שנה.

לוח הלוואות לדיור שפרסם בנק ישראל, חושף את התמונה המלאה – בשנת 2019 היקף המשכנתאות עמד על 67.6 מיליארד שקל, מדובר בעלייה של 13.6% לעומת שנת 2018 (59.5 מיליארד שקל). השיא הנוכחי מגיע אלינו 4 שנים אחרי השיא הקודם (2015), והאמת שאנחנו מבינים למה, ריבית נמוכה מאוד ועלייה במספר הרוכשים בעקבות שחרור דירות מחיר למשתכן – הובילו אותנו לשיא. תוסיפו לזה שסכום המשכנתא הממוצעת עולה משנה לשנה ותקבלו את מה שקרה בשנת 2019.

תופעה נוספת, שדווקא חוזרת על עצמה משנה לשנה היא הרצון של הבנקים לעמוד ביעדים השנתיים שלהם, הרצון הזה מוביל את הבנקים להיות תחרותיים מאוד ולעשות מבצעי סוף שנה (או במילים אחרות ריביות סוף שנה). האטרקטיביות של הבנקים בסוף השנה גרמה להתפוצצות – על פי הנתונים, בחודש דצמבר היקף המשכנתאות עמד על 7.2 מיליארד שקל – שיא מרשים בפני עצמו.

outstanding mortgages

למה הריבית ירדה?

קודם חשוב שנבין איך הריבית מחושבת. הבנק קובע את ריבית המשכנתא באמצעות נוסחה פשוטה יחסית: עלות הגיוס של הבנק + כמה הבנק רוצה להרוויח. במילים אחרות, הבנק מחשב כמה עולה לו כל שקל שהוא מלווה לנו ומוסיף לכך את הרווח שהוא מעוניין לגזור.

אחרי שהבנו את זה, בואו נדבר על עלות הגיוס של הבנק: בשנת 2019 הייתה ירידה בתשואות של איגרות חוב ממשלתיות (אג”חים). אגחי”ם אלה מהווים מרכיב חשוב בעלות הגיוס של הבנקים. ולכן כשהתשואה שלהם יורדת גם הריביות יורדות.

ועכשיו קצת מספרים, התחלנו את שנת 2019 עם ריבית ממוצעת של 3.02%, במהלך השנה הריביות ירדו, ולקראת סוף השנה הריבית הממוצעת על המשכנתאות הגיעה לרמה של 2.57%.

rates 2019

הצפת דירות מחיר למשתכן

רוכשי דירה ראשונה היוו גורם משמעותי בצמיחה שחלה בשנת 2019, מתוכם כמובן הצטיינו זוכי מחיר למשתכן. על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ”ס) במהלך השנה נרשם זינוק של 42% במכירת דירות חדשות בעקבות מחיר למשתכן. עשרות פרויקטים מהתכנית הממשלתית קיבלו היתר בנייה, ולכן אלפי זוכים חתמו על חוזה ונהרו לסניף הבנק (או ל- Walty) כדי לקחת משכנתא. בסך הכל הצטברו 14,000 זוכים שלקחו משכנתאות בהיקף של 7 מיליארד שקלים (כ- 10% מסך המשכנתאות).

עלייה בסכום המשכנתא ובשיעור המימון

משנה לשנה מחירי הדירות עולים ומנפחים את סכום המשכנתא הממוצעת – אנשים לוקחים משכנתאות גדולות יותר שיאפשרו להם לרכוש דירה. תוסיפו לזה את ההקלות של זוכי מחיר למשתכן שמאפשרות לקחת משכנתא בשיעורי מימון גבוהים (שלפעמים מגיעים עד 90% מהמחיר בפועל). נוסף לכך, בנק ישראל הוריד את יחס הלימות ההון למשכנתאות בשיעורי מימון גבוהים – מיחס של 75% ליחס של 60% (כלומר במקום שהבנק יצטרך לשמור ברזרבות 0.75 שקלים על כל שקל שהוא מלווה, הוא יכול לשמור 0.6 שקלים – מה שמאפשר לו לתת יותר משכנתאות ולכן הוא יכול להרשות לעצמו להרוויח פחות על כל משכנתא).  המהלך הזה הפך את המשכנתאות המנופחות לאטרקטיביות יותר מאי פעם.

מיחזור משכנתא

הירידה בריביות גרמה לרבים לחשוב על מיחזור משכנתא במטרה לשפר את התנאים המקוריים שלהם. אי לכך בשנת 2019 נרשמה עלייה של 12% במיחזור משכנתאות, היקף המיחזורים ב- 2019 עמד על 9.1 מיליארד שקל לעומת 5.8 מיליארד שקל ב-2018.

Slice 25

Add New Playlist