walty logo

ריבית משכנתא – עכשיו אפשר להבין מה הריביות הזולות ביותר שתוכלו לקבל

הריבית הנלווית למשכנתא מבטיחה רווח יחסי לבנק מן ההלוואה שהוא העניק לכם, כאשר ככל שהסיכון באי ההחזרה שלכם גבוה יותר, כך גם הריבית תהיה גבוהה יותר. לעומת זאת, ככל שהסיכון לאי עמידה בתשלומי המשכנתא יהיה נמוך יותר, כך באופן יחסי גם אחוזי הריבית יהיו נמוכים יותר.
שתפו את הפוסט:

< חזרה

כל מי שעומד לפני לקיחת משכנתא, מוצא את עצמו נבוך מול צמד המילים: ריבית משכנתא. מה זה ריבית משכנתא? איך זה מתבטא במספרים? האם ישנה ריבית שנתית ממוצעת? ואיזה מסלול ריביות מומלץ לבחור? המאמר שלפניכם יסביר לכם אחת ולתמיד, איך ניתן לקבל ריבית זולה על המשכנתא, ומה זה אומר בפועל.

כל מי שעומד לפני לקיחת משכנתא, מוצא את עצמו נבוך מול צמד המילים: ריבית משכנתא. מה זה ריבית משכנתא? איך זה מתבטא במספרים? האם ישנה ריבית שנתית ממוצעת? ואיזה מסלול ריביות מומלץ לבחור? המאמר שלפניכם יסביר לכם אחת ולתמיד, איך ניתן לקבל ריבית זולה על המשכנתא, ומה זה אומר בפועל.

ריבית משכנתא – עכשיו אפשר להבין מה הריביות הזולות ביותר שתוכלו לקבל

מה זה ריבית משכנתא

למעשה, כדאי להבין מהי ריבית משכנתא, יש להבין דבר ראשון את משמעות המשכנתא. המשכנתא, היא כלי שמאפשר לאנשים, לרכוש בית או להשקיע, בעזרת הלוואה ארוכת טווח, שמתאפשרת בהחזר חודשי, על פי פריסה חודשית שנקבעה מראש. כדי להבטיח את החזר המשכנתא, עד תום תשלומי המשכנתא, הנכס בשבילו ניתנה המשכנתא משועבד לבנק המלווה.

מסלולי המשכנתא

כאשר בוחרים את המשכנתא, ישנם כמה פרמטרים שחייבים לקחת בחשבון, כדי להבין את כל מהלך התשלומים העתידי שיוטל עליכם. מה שמרכיב את המשכנתא, הם הנתונים הבאים: גובה הריבית של המשכנתא, סוג ההצמדה למדד, תדירות השתנות הריבית, פריסת ההלוואה, סוג המשכנתא ונקודות יציאה מן המשכנתא. חישוב כלל הפרמטרים קובע את תמהיל המשכנתא ואת המסלול דרכו תחזירו את הסכום החודשי.

ריבית על משכנתא – ככה הבנק מרוויח

האם חשבתם פעם: למה שהבנק ייתן לכם הלוואה? הרי הבנק אינו עמותה או ארגון חסד. הוא למעשה עושה קופה על ההלוואה שלכם, על ידי מתן הריבית. הריבית הנלווית מבטיחה רווח יחסי לבנק מן ההלוואה שהוא העניק לכם, כאשר ככל שהסיכון באי ההחזרה שלכם גבוה יותר, כך גם הריבית תהיה גבוהה יותר. לעומת זאת, ככל שהסיכון לאי עמידה בתשלומי המשכנתא יהיה נמוך יותר, כך באופן יחסי גם אחוזי הריבית יהיו נמוכים יותר.

הנתונים המשפיעים ביותר לריבית על משכנתא

כפי האמור לעיל, רמת הסיכון היא הפרמטר המשפיעני העיקרי בקביעת אחוז ריבית המשכנתא. כיצד נקבע אחוז הסיכון? על פי כמה מרכיבים עיקריים: 1. אחוז מימון המשכנתא – ככל שאחוז המימון גבוה יותר, כך גם הריבית הצמודה תהיה גבוה יותר, וכן להפך. 2. דירוג אשראי – אשר מעניק פרופיל כלכלי ללקוח, ומאפשר לחזות את אחוזי הסיכון. 3. מדרגות אחוזי מימון המשכנתא – שיכולות לנוע עד ל75% מימון הבנק במצב רגיל, או 90% אחוזי מימון במקרים של משכנתא עבור המחיר למשתכן. 4. שוק הדיור – שמשפיע ישירות על אחוזי הריבית הנקבעת.

מסלולי ריבית על משכנתא

ריבית על משכנתא, תלויה בעיקר במסלול המשכנתא אותו בחרתם. הבנקים בישראל מציעים תמהילי משכנתא שונים, כאשר כל מסלול טומן בחובו יתרונות וחסרונות. בין מסלולי המשכנתא ניתן למצוא: משכנתא בריבית צמודה, אשר קבועה למדד, לעומת משכנתא בריבית צמודה שאינה צמודה למדד. משכנתא עם ריבית משתנה שאינה צמודה למדד, לעומת משכנתא עם ריבית משתנה הצמודה למדד, ועוד.

העלייה החדה בריבית ממוצעת משכנתא

אזרחים רבים בישראל, נבהלו לשנות בשנה וחצי האחרונות, כי החזרה המשכנתא שלהם קפץ משמעותית, במאות עד אלפי שקלים. למה זה קרה? עקב ריביות המשכנתא שטיפסו באחוזים, בעקבות הוראת בנק ישראל. האם ניתן היה לצפות זאת מראש? תלוי. מחשבון המשכנתא לא חושף את הנתונים הללו, בעוד שאתר מקצועי כמו וולטי, יכול להשיג את הריבית הנמוכה ביותר ובהתחייבות, מבלי שתאלצו להכניס את ראשכם בחישובים מחישובים שונים.

ריבית משכנתא ממוצעת בנק ישראל

מהי ריבית ממוצעת משכנתא, וכיצד היא משפיעה באופן ישיר על כל תהליכי ההחלטות בלקיחת המשכנתא? כך זה קורה: מערכת הבנקים בישראל מעניקה ללקוחותיה מידי שנה, כעשרות אלפי הצעות משכנתא. מי שלמעשה מקבל את כלל הנתונים הזורמים של גובה ואחוזי המשכנתאות, מכל הבנקים – הוא בנק ישראל, אשר מידי חודש בחודשו עורך שקלול של סך הריביות שנתנו במשכנתאות באותו חודש, וכך הוא מפלח את הנתון המשמעותי של הריבית הממוצעת הרלוונטית לאותו החודש.

לצפיה בנתוני הריבית הממוצעת על המשכנתא.

 ריבית ממוצעת משכנתא

הריבית הממוצעת משכנתא, אינה מוצגת כנתון יחיד, אלא בחלוקה למסלולי ותמהילי המשכנתא, שמציעים הבנקים השונים. כך, בין מסלולי המשכנתא נוכל למצוא: ריבית משכנתא ממוצעת חודשית – למסלולים צמודי מדד, לעומת ריבית משכנתא ממוצעת – למסלולים שאינם צמודי מדד. בנוסף, הריבית הממוצעת למשכנתא, מתעדכנת בהתאם לפריסת המשכנתא, משך תקופת ההלוואה, או משך תקופת עדכון הריבית במסלולים בריבית משכנתא משתנה.

איך משפיעה ריבית משכנתא ממוצעת על המשכנתא שלכם?

למעשה, ריבית משכנתא ממוצעת, היא עוגן עבור הבנקים, לקביעת גובה הריבית במסלולי משכנתאות צמודות מדד בריבית משתנה. כל הלוואת משכנתא בריבית משתנה, יכולה לעבור מהפך של כחצי אחוז עד אחוז, שמהווים תוספת לריבית החודשית, עקב התעדכנות הריבית המשכנתא הממוצעת. כך שריבית משכנתא ממוצעת בנק ישראל, היא לא רק נתון תיאורטי, אלא כזה שמשפיע ישירות על הכיס שלכם.

ריבית ממוצעת משכנתא נכון לשנת 2023

בלי תאוריות! רוצים לדעת כמה זה במספרים? ריבית משכנתא ממוצעת וצמודה למדד, נכון לתאריך 01/01/2023, עומדת על 3.73% למשכנתא עד 5 שנים. 2.96% למשכנתא של 5 עד 10 שנים. 3.02% למשכנתא של 10 עד 15 שנים. 3.40% למשכנתא של 15 עד 20 שנה. 3.24% למשכנתא של 20 עד 25 שנה. ו-3.23% למשכנתא שפרוסה למעל ל25 שנה.

השוואת ריבית משכנתא ממוצעת

הסך הממוצע, של אחוזי ריבית המשכנתא הצמודים למדד, הוא 3.54% נכון לתאריך 01/01/2023. לשם השוואה, ממוצע הריביות הכולל נכון לתאריך 19/10/2022 עמד על 3.09% ריבית. ובתאריך 11/01/2022 ממוצע הריביות הכולל עמד רק על 1.99%. נתונים אלו מצביעים על הנסיקה החדה באחוזי ריבית המשכנתא, דבר שמעלה את התשלומים החודשיים במאות עד אלפי שקלים שלא מיותרים לאף אזרח ישראלי ממוצע.

ריבית משכנתא ממוצעת שאינה צמודה למדד

למעשה, הנתונים שפורטו לעיל, הם רק קצה הקרחון. בריבית משתנה שאינה צמודה למדד, ממוצע הריבית עומד על 4.79% (!) נכון לתאריך 01/01/2023. בעוד שבינואר של שנת 2022, ריבית משכנתא ממוצעת למסלולי ריבית שאינם צמודים למדד, עמדה רק על 2.28% דבר שמוכיח כי בכל הזירות מורגשת עליית מחירי הריבית באופן אבסולוטי.

אפשר לצפות ריבית על משכנתא?

תכלס’, מאד קשה לדעת, להבין ולחשב, מהן הריביות הכי נמוכות שאפשר לקבל בעת לקיחת משכנתא. אמנם, הבנקים השונים מציעים לנו מחשבון לקיחת משכנתא, אך מחשבון זה לא באמת כולל את כלל הנתונים, כמו זינוק אחוזי הריבית, התנודות בשוק המשכנתא ועוד, כך שכל סכום שנקבל דרך המחשבון אף פעם לא יהיה וודאי.

לסיכום: רק בוולטי, הריבית הכי נמוכה על המשכנתא ובהתחייבות!

וולטי מאפשרת מה שלא תוכלו באף מקום אחר: לראות בחינם את הריביות הזולות ביותר שאפשר לקבל על כל מסלול משכנתא, ולאחר מכן, להתחבר לשירות -ו-וולטי מתחייבת להשיג עבורכם, את ריביות המשכנתא הזולות ביותר שאתם יכולים לקבל על תמהיל המשכנתא שמותאם לכם אישית. כך שרק עם וולטי אתם יכולים להיות בטוחים, שלא יבלבלו אתכם עם מספרים ונתונים, אלא ישיגו לכם אחת ולתמיד את המשכנתא הכי משתלמת עם הריביות הכי נמוכות.

אם גם אתם לא רוצים לשלם יותר, אם אפשר לשלם הרבה פחות הירשמו כעת לשירות ובחינם.

זוג בודק לקיחת משכנתא עם יועץ בבנק

קליק אחד וכל הבנקים מתחרים על המשכנתא שלכם


בדקו את הריביות שלנו

לוגו של וולטי בצבע סגול

הצטרפו לניוזלטר שלנו!

המשיכו לקרוא

Add New Playlist